CBMC_(사)한국기독실업인회
해외
  • > 지회 > 연합회·지회소식 > 해외
[제13차 유럽한인 CBMC 대회]행사사진 둘째날2
  • 작성자: 관리자
  • |
  • 작성일: 17-04-29 07:33
  • |
  • 조회: 1,147회

제13차 유럽한인 CBMC 대회 

​장소: 네덜란드 암스테르담 steigenberger hotel

일시: 2017. 4.27(목) ~ 29(토)

3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418

3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418

 

3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493418