CBMC_(사)한국기독실업인회
해외
  • > 지회 > 연합회·지회소식 > 해외
[제13차 유럽한인 CBMC 대회]행사사진 첫째날2
  • 작성자: 관리자
  • |
  • 작성일: 17-04-29 06:21
  • |
  • 조회: 964회

 

제13차 유럽한인 CBMC 대회 

​장소: 네덜란드 암스테르담 steigenberger hotel

일시: 2017. 4.27(목) ~ 29(토)

3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414

3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


3d47d074504913ee5aee459ca2180b82_1493414


 

 대회 둘째날 사진 보기 (클릭) > > >